Historisk arkiv

Vipps, BankAxept og BankID får tillatelse til å slå seg sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag gitt Vipps, BankAxept og BankID tillatelse til sammenslåing.

Finansdepartementet har fattet vedtak i tråd med Finanstilsynets tilråding. Tillatelsen gis på vilkår.Vedtaket kan leses her