Historisk arkiv

Beslutning om systemviktige finansforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA og Kommunalbanken AS fortsatt skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet. Systemviktige foretak skal oppfylle et særskilt kapitalbufferkrav på 2 prosent.

Finansdepartementet skal ifølge kapitalkravsregelverket hvert år treffe beslutning om hvilke foretak som skal anses som systemviktige i Norge, basert på råd fra Finanstilsynet. De systemviktige finansforetakene har et særskilt kapitalbufferkrav på 2 prosent.

I tråd med Finanstilsynets råd har Finansdepartementet i dag besluttet at de samme to finansforetakene som ble utpekt som systemviktige i 2018 fortsatt skal anses som systemviktige. DNB ASA og Kommunalbanken AS har blitt utpekt som systemviktige hvert år siden 2014, som var første år de aktuelle reglene ble anvendt.

Les mer: