Historisk arkiv

Boliglånsforskriften til vurdering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å gi en vurdering av boliglånsforskriften som utløper 31. desember i år.

Den gjeldende boliglånsforskriften utløper 31. desember 2019. Målet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld.

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Finanstilsynet, hvor departementet ber om en vurdering av boliglånsforskriften. I brevet ber departementet om at Finanstilsynet vurderer om forskriften bør videreføres, og i så fall om det er grunnlag for å justere enkeltelementer i forskriften.

Finansdepartementets brev 3. juni 2019 til Finanstilsynet

Finanstilsynet skal gi sin vurdering innen 10. september 2019. 

Bakgrunn

Finansdepartementet fastsatte 15. juni 2015 en midlertidig boliglånsforskrift. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt frem til 31. desember 2016. Forskriften har senere blitt endret og videreført to ganger. Den gjeldende boliglånsforskriften trådte i kraft 1. juli 2018 og skal gjelde frem til 31. desember 2019.