Historisk arkiv

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2019. Rentesatsen skal være 9,25 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 390 kroner.

Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Satsen skal være Norges Bank sin styringsrente, lagt til minst 8 prosentpoeng. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling.

Etter lovendringen som trådte i kraft 16. mars 2013, blir det også fastsatt en standardkompensasjon for inndrivelseskostnader hvert halvår. Departementet har etter tilråding fra Norges Bank fastsatt satsen for kompensasjon av inndrivelseskostnader omregnet i norske kroner til 390 kroner.

Les mer: