Historisk arkiv

Innfører egnethetskrav i hvitvaskingsregelverket for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet innførte 11. oktober 2019 egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Endringen innebærer at egnethetskravene i hvitvaskingsloven § 42 også gjøres gjeldende for tilbydere av slike vekslings- og oppbevaringstjenester.

Egnethetskravene skal bidra til å unngå at vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta kan misbrukes av kriminelle til hvitvasking og terrorfinansiering.

Det er uttrykkelig krav om å fremlegge politiattest. Dette skal skje både ved søknad om autorisasjon og ved senere endringer i relevante stillinger, verv og funksjoner. En person kan anses uegnet også for adferd som ikke har resultert i en straffedom.

Forskriften bygger på et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet, som var på høring til 4. oktober.

For øvrig er slike egnethetskrav i samsvar med krav i EUs femte hvitvaskingsdirektiv, som har gjennomføringsfrist i EU i januar 2020. Forskriftsfastsettingen er dermed også del av Finansdepartementets gjennomføring av ventede fremtidige EØS-forpliktelser.