Historisk arkiv

Ny sentralbanklov trer i kraft 1. januar 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget vedtok ny sentralbanklov 17. juni 2019. Lovendringen er i dag sanksjonert i statsråd, og det ble besluttet at ny sentralbanklov trer i kraft 1. januar 2020. Loven avløser sentralbankloven av 1985.

Loven innebærer også endringer i enkelte andre lover, blant annet i lov om Statens pensjonsfond. Også disse endringene trer i kraft fra 1. januar 2020, med unntak av lov om Statens pensjonsfond § 10 nytt annet ledd som trer i kraft fra 1. juli 2019. § 10 annet ledd innebærer at Finansdepartementet gis myndighet til å fastsette forskrifter om Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland og Norges Banks behandling av personopplysninger mv.

Les mer: