Historisk arkiv

Nyheter

Endringer i mandatet for SPN

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har vedtatt endringer i mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond Norge (SPN). Endringene innebærer at resultater i forvaltningen skal legges frem halvårlig.

Dette er i tråd med endringen som nylig ble besluttet for Statens pensjonsfond utland.

Departementet mener at halvårsrapportering ivaretar hensynet til langsiktighet bedre enn gjeldende ordning med kvartalsrapportering. I tillegg bidrar det til å spare ressurser. Folketrygdfondet må løpende vurdere behovet for å offentliggjøre informasjon om utviklingen i fondet utenom halvårs- og årsrapporteringen, særlig i perioder med særskilt stor uro i finansmarkedene.

Samtidig er regnskapsregelverket for Folketrygdfondet endret. De nye bestemmelsene om årsregnskap mv. for Folketrygdfondet gjenspeiler overgangen til halvårsrapportering i mandatet for forvaltningen av SPN. Øvrige forslag til endringer i regnskapsregelverket er av redaksjonell art.

Endringene i mandatet og det nye regnskapsregelverket trer i kraft 1. januar 2020.