Historisk arkiv

Personalforsikringer kan verdsettes til kostpris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet vil gjennomføre en forskriftsendring slik at verdien av personalforsikringer kan baseres på kostpris.

Fra 1. januar 2019 er hovedregelen at alle naturalytelser skal verdsettes til markedspris. Et enhetlig regelverk uten særordninger, er enkelt å forholde seg til og bidrar til likebehandling.

Det er likevel gode argumenter for å legge kostpris til grunn for å beregne verdien av fordelen de ansatte får gjennom forsikringsordninger som arbeidsgiver betaler. Å finne markedsverdien for tilsvarende forsikring kan innebære betydelig merarbeid for arbeidsgiver. 

– ­Vi har mottatt innspill om at de nye reglene for naturalytelser gjør det krevende å verdsette fordelen av personalforsikringer dekket av arbeidsgiver. Jeg har derfor gått en ekstra runde og besluttet å innføre et unntak fra hovedregelen, slik at fordelen kan verdsettes basert på kostpris, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finansdepartementet tar sikte på å gjennomføre forskriftsendringen om kort tid med virkning fra og med 1. januar 2019.

– Det betyr at ting blir slik som det har vært tidligere for slike forsikringsordninger, sier finansministeren.