Historisk arkiv

Seminarserie: Perspektivmeldingen 2020

Seminar om den digitaliserte økonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Vi løfter debatten om morgendagens velferdssamfunn gjennom tre seminarer i høst og vinter. Hva utfordrer norsk økonomi og velferden, og hvor er løsningene?

Velkommen til det andre av tre seminarer: Den digitaliserte økonomien

Seminaret gjennomføres i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Konkurransetilsynet.

Tid: 12. desember, kl. 09:30 – 15:00

Sted: Norges Handelshøyskole, Bergen, Auditorium A, Helleveien 30

Digitaliseringen av økonomien utfordrer en rekke samfunns- og politikkområder. Hvordan bør Norge møte utfordringene?

Digitalisering gir deg og meg, næringslivet og samfunnet som helhet mange fordeler: Produksjonsprosesser blir billigere og raskere, nye tjenester og produkter har sett dagens lys. Vi kan velge varer og tjenester fra et enormt utvalg med et tastetrykk.

Samtidig utfordrer digitaliseringen dagens skattesystemer. Den gir også nye muligheter til å flytte overskudd til land med lav eller ingen beskatning. Det internasjonale samfunnet må på nytt bli enige om hvordan retten til å skattlegge overskudd skal fordeles mellom land.

Digitaliseringen reiser også nye konkurransemessige spørsmål. Noen få multinasjonale digitaliserte selskaper har på kort tid fått vesentlig markedsmakt. Digitalisert forretningsdrift – som slipper unna med lavere beskatning – har en fordel i konkurransen med selskap som opererer nasjonalt.

Vi stiller blant annet disse spørsmålene:

  • Er det riktig at de store teknologiselskapene ikke betaler skatt? Vil digitalisering fortsette å uthule grunnlaget for selskapsskatten?
  • Er virkelig tjenestene fra Facebook og Google gratis? Og hva betyr egentlig «privacy»?
  • Hvordan påvirkes markedene av digitalisering? Hvordan kan konkurransepolitikken utvikles for å håndtere teknologigigantene med markedsmakten? Kan vi forhindre fremveksten av monopol-lignende aktører?

Program:

09:30 Finansminister Siv Jensen innleder

09:45 Konkurranseutfordringer i den digitale økonomien – konkurransedirektør, Lars Sørgard, Konkurransetilsynet

Digitale plattformer som Google, Facebook, Amazon og Apple har oppnådd en svært sterk stilling i det globale markedet. Hvordan kan konkurransereglene bidra til å temme disse globale gigantene? Digitalisering gjør at prising kan automatiseres ved hjelp av roboter. Kan vi hindre at slik automatisert prising ender med høye koordinerte priser?

10:05 Data, giganter og markedsmakt – administrerende direktør Kristin Skogen Lund, Schibsted

Vet folkevalgte, forvaltning og folk flest nok om verdiene som ligger i data? Er vi flinke nok til å sikre at data som genereres i Norge, også blir tilgjengelig og skaper verdier, arbeidsplasser og inntekter i Norge? Og hvor godt er regler for skatt og konkurranse tilpasset en digital virkelighet der skalafordeler er eksponentielle og gigantene opererer i skyen?

10:25 Hva om Google var bak betalingsmur? – professor Øystein Foros, NHH

Digitale plattformer som Google bruker forretningsmodeller der de gir bort tjenester av høy kvalitet til forbrukerne. Dette gjør de for å hente inntekter i annonsemarkedet. Vi får dermed konkurranse om annonsørene. Da kan det bli lønnsomt for mediebransjen å kapre nisjemarkeder, noe som kan øke mediemangfoldet. På den annen side kan det føre til ekkokamre der brukere trekkes mot mediekanaler som tilbyr innhold de er enige i.

Spørsmål fra salen

11:00 – 11:25 Pause

11:25 Er kryptovaluta bra for konkurransen? – spesialrådgiver Peder Østbye, Norges Bank

Kryptovalutaer har fått stor oppmerksomhet – både som undergrunns­fenomener og som betalingsløsninger introdusert av store finans- og teknologiaktører. Kan kryptovalutaer være et positivt bidrag til konkurransen i betalingssystemet? Kan kryptovalutaer bidra til ny markedsmakt?

11:45 Hvor rykker konkurransemyndighetene ut i den digitale økonomien? – professor Erling Hjelmeng UiO/NHH

De siste årene har konkurransemyndighetene gått inn i en rekke saker i digitale markeder, som søkemotorer, operativsystemer og plattform­distribusjon. Vel så interessant er hvilke saker som ikke tas opp av myndighetene: Det kan si noe om de reelle konkurranse­problemer i den digitale økonomien. Er det et mønster her? Og er konkurransemyndighetene er konsistente i sin politikk?

12:05 Privacy fra et markedsperspektiv – seniorforsker Ole Christian Wasenden, Telenor og NMBU

Hvor mye kan nordmenn om personvern? Og hvor bekymret er vi for at våre personopplysninger skal komme på avveie? Hvilke effekter har Cambrigde Analytica-skandalen og innføringen av GDPR hatt for personvernbekymring og -kunnskap blant unge og unge voksne i Norge? Og hva ligger bak når folk aktivt handler for å beskytte personopplysninger på nett?

Spørsmål fra salen ved Kurt Brekke, Konkurransetilsynet/NHH

12:45 – 13:30 Lunsj

13:35 Fremtidens selskapsskatt – det internasjonale skattesamarbeidet og betydningen for Norge – fagsjef Michael Riis Jacobsen, Finansdepartementet

Det pågår et omfattende internasjonalt arbeid med å finne gode løsninger for skattlegging i den digitale økonomien. Inclusive Framework støttet av OECD-sekretariatet skal presentere en løsning basert på konsensus innen utgangen av 2020. Hvordan ser forslagene til endringer i selskapsskatten ut akkurat nå? Hvilke effekter kan en ny internasjonal enighet få for Norge?

13:55 Hvordan skal vi skattlegge de digitale kjempene? – professor Guttorm Schjelderup

Hvilke modeller kan man bruke for å skattlegge bedrifter i en digital økonomi? Hvor bra er OECDs forslag til nye skatteregler?

14:15 Skatteetaten og skattelegging i en digital økonomi – skattedirektør Hans-Christian Holte, Skattedirektoratet

Skatteadministrasjonen er en del av et digitalt økosystem. Hvilke prinsipper bør ligge til grunn for digital skattlegging? Og hvilke konsekvenser vil en ny internasjonal enighet om skattlegging ha for skatteadministrasjonen?

Spørsmål fra salen og oppsummering ved Kristin Krohn Devold, NHO

 

Det neste seminaret i serien Morgendagens Norge: Hva er utfordringene?

En innovativ, effektiv og pålitelig offentlig sektor (dato kommer)

#perspektivmeldingen

Det første seminaret i serien, Morgendagens arbeidsliv, ble avholdt 23. oktober 2019.