Historisk arkiv

Seminarserie: Perspektivmeldingen 2020

Seminar om morgendagens arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Vi løfter debatten om morgendagens velferdssamfunn gjennom tre seminarer i høst og vinter. Hva utfordrer norsk økonomi og velferden, og hvor er løsningene?

Det første seminaret holdes 23. oktober kl. 08:00 –12:00 på Kulturhuset i Oslo.

Seminaret blir strømmet, og vil også være tilgjengelig som opptak i etterkant.

Velferdsstatens bærekraft er avhengig av at vi har en høy deltagelse i arbeidslivet. Med en eldre befolkning og store omstillinger i arbeidslivet på grunn av blant annet digitalisering og næringsomstillinger, vil vi få nye og høyere krav til kompetanse fremover. Samtidig er det fortsatt høyt frafall i videregående skole og en økende andel unge havner på helserelaterte ytelser. Mange innvandrere kommer uten de nødvendige kvalifikasjonene til å klare seg i det norske arbeidsmarkedet. Det kan bli stadig mer krevende å holde arbeidsstyrken høy. I denne situasjonen må vi klare å inkludere flere i arbeid.

Er det jobb til alle? Er vi flinke nok til å se folks muligheter i stedet for begrensninger? Vi som bor i Norge er vår viktigste ressurs. Hvordan står vi rustet til å møte digitalisering, globalisering, klimaendringer og aldring? Dette er noen av spørsmålene vi stiller denne morgenen i seminaret om morgendagens arbeidsliv.