Historisk arkiv

Om overtakelsestilbud mv.:

Verdipapirlovutvalgets sjette utredning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin sjette utredning til Finansdepartementet. Utredningen inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om overtakelsestilbud.

Verdipapirlovutvalget foreslår en revisjon av reglene om overtakelsestilbud i verdipapirhandelloven kapittel 6 med tilhørende forskrifter. Forslaget omfatter regler om frivillige og pliktige tilbud og tilsynsmyndighet.

Utvalget har konsentrert arbeidet til områder hvor det foreligger et klart markedsmessig behov for endringer i regelverket, behov for justeringer som følge av tilpasninger til EØS-reglene og enkelte andre særskilte forhold.

Lovforslagene er nærmere omtalt i pressemeldingen fra utvalget.

Utredningen vil bli sendt på alminnelig høring.

Utvalget skal avgi ytterligere én utredning.

Les mer: