Historisk arkiv

Brexit: Forskrift om merverdiavgiftsregistrering ved representant

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag fastsatt en forskrift med hjemmel i brexit-loven som fraviker merverdiavgiftslovens registreringsregler for å motvirke enkelte uheldige konsekvenser av at Storbritannia trer ut av EU/EØS.

Forskriften fastsetter at britiske merverdiavgiftspliktige som ved overgangsperiodens utløp var direkte registrert (uten representant) i det norske merverdiavgiftsregisteret kan forbli direkte registrert. Videre fastsetter forskriften at medansvaret for betaling av merverdiavgift ikke gjelder for representanter som ved utløpet av overgangsperioden var representant for britiske merverdiavgiftspliktige. Forskriften sikrer at rettstilstanden i disse tilfellene vil bli den samme etter utløpet av overgangsperioden.

Finansdepartementet vil sette i gang et lovarbeid med sikte på å se nærmere på disse registreringsreglene i merverdiavgiftsloven.

Les forskriften