Historisk arkiv

Endring i finansforetaksforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en endring i finansforetaksforskriften § 2-5 annet ledd, som angir at betalingsforetak med begrenset tillatelse ikke er unntatt finansforetaksloven § 8-17 om revisjonsplikt.

Endringen vil bringe finansforetaksforskriften i samsvar med det som er lagt til grunn i Prop. 110 L (2017-2018) punkt 5.2.5 om at betalingsforetak med begrenset tillatelse er revisjonspliktig.

Les endringsforskriften