Historisk arkiv

Europakommisjonen ønsker innspill til arbeidet med en EU-standard for grønne obligasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Europakommisjonen publiserte 12. juni en høring om etablering av en EU-standard for grønne obligasjoner.

En ekspertgruppe (Technical Expert Group on Sustainable Finance) nedsatt av Europakommisjonen la i juni 2019 frem en rapport med forslag til en EU-standard for grønne obligasjoner (EU Green Bond Standard). Kommisjonen vurderer nå hvordan anbefalingene fra ekspertgruppen skal følges opp, herunder om standarden bør gis en rettslig forankring.

Fristen for innspill er 2. oktober 2020. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å avgi høringssvar via Kommisjonens høringsportal.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill til eventuell norsk posisjon innen 11. september 2020. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.