Historisk arkiv

Fjerning av merverdiavgiftsunntakene for alternativ behandling og kosmetisk kirurgi og behandling sendt på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet sender i dag på høring forslag om å fjerne merverdiavgiftsunntakene for alternativ behandling, og for kosmetisk kirurgi og behandling.

Omsetning og formidling av alternativ behandling er i dag unntatt fra merverdiavgiftsloven når den som yter tjenesten er autorisert helsepersonell eller er registrert i register for alternativ behandling . Registrering i register for alternativ behandling innebærer ingen offentlig godkjenning eller kvalitetsvurdering av behandlingsformen eller den enkelte utøveren. Tjenestene tilbys i det vesentlige utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten, mot brukerbetaling. Regjeringen vurderer derfor at forholdene ligger godt til rette for avgiftsplikt på alternativ behandling.

Kosmetisk kirurgi og enkelte former for kosmetisk behandling omfattes i dag av unntaket for helsetjenester i merverdiavgiftsloven. At denne type tjenester er unntatt fra loven innebærer en skattefavorisering og fører til kunstig lave priser i forhold til prisene på avgiftspliktige varer og tjenester. Dette bidrar til overforbruk av kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling, og forbruket av slike tjenester har økt i de senere år. Økt omfang av denne type tjenester kan ha uheldige konsekvenser, f. eks. antas det at økt kroppspress er en av årsakene til at mange unge sliter psykisk. Regjeringen foreslår på denne bakgrunn at unntaket for helsetjenester ikke skal omfatte kosmetisk kirurgi og behandling.

Regjeringen foreslår at endringene trer i kraft fra 1. januar 2021.

Høringsfristen er 3. august 2020.

Les høringsnotatet