Historisk arkiv

Forlengelse av lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Som varslet i nyhetssak 12. mai om omfordeling av bankenes rammer i lånegarantiordningen, har Finansdepartementet vurdert om ordningen bør forlenges. Garantiordningen gjelder nå for lån innvilget før 1. juni 2020. Departementet har besluttet å forlenge ordningens varighet, slik at bankene kan yte garanterte lån også etter 1. juni. Departementet åpner for at ordningen kan forlenges ut året, men vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

– Lånegarantiordningen har bidratt til å sikre tilgang på likviditet for mange norske bedrifter de siste ukene. Det er fortsatt behov for ordningen, og derfor forlenger vi den. Det vil gi bedrifter og banker forutsigbarhet fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Forlengelsen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Norske myndigheter har vært i kontakt med ESA, og det antas at ESA vil kunne behandle saken raskt. Departementet vil fastsette forskrift om forlengelse av garantiordningen så snart ESA har truffet sitt vedtak.