Historisk arkiv

Fremgang i OECD-arbeidet med digitalskatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

OECD melder at det internasjonale arbeidet med skattlegging av digitale, multinasjonale selskap går fremover. Denne uken ble to nye rapporter sendt på høring.

OECD/G20 Inclusive Framework avholdt møte 8.-9. oktober og sier i en uttalelse at arbeidet med å oppnå enighet blant medlemslandene ikke har stoppet opp på grunn av koronapandemien, og at det er fremgang i arbeidet. Tidsplanen er imidlertid noe justert, og målet er nå at man kommer frem til enighet før august neste år.

– Jeg er glad for at arbeidet i Inclusive Framework har tatt et stort skritt fremover, selv om koronapandemien vanskeliggjør forhandlingene. Den økonomiske krisen viser at det er viktigere enn noen gang at Norge slutter opp om en felles internasjonal løsning, og jeg håper vi vil lykkes med dette innen sommeren 2021, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

De to rapportene danner et godt grunnlag for å bli enige om nye regler på politisk nivå, samtidig som det gjenstår viktige avklaringer i utformingen av de nye reglene.

Koronapandemien og medlemslandenes krisetiltak for å løse de økonomiske utfordringene har synliggjort behovet for en internasjonal løsning.

– Internasjonalt skattesamarbeid virker, selv om det tar tid. Norge skal fortsette å bidra på en god og konstruktiv måte slik at vi kommer i mål. Skulle vi komme dit at vi ikke finner en internasjonal enighet, må vi vurdere alternative nasjonale løsninger. Men nå er det riktig å bruke kreftene på de internasjonale prosessene som virkelig går fremover, sier Sanner.

Arbeidet foregår i OECD/G20-forumet Inclusive Framework og er todelt. Den første delen (pilar 1) omhandler fordeling av beskatningsrett mellom land. Den andre delen (pilar 2) skal sikre at multinasjonale selskaper betaler skatt over et visst minimumsnivå uavhengig av hvor de er etablert og hvordan de er organisert.

Rapportene som er sendt på høring, skisserer utforming av de to pilarene.

Se pressemelding fra OECD her.