Forsiden

Historisk arkiv

Høring - forslag om innføring av skikkethetskrav for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å innføre et krav til skikkethet for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap. Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Regnskapsførerselskapene må i dag ha en daglig leder som er autorisert regnskapsfører, og autorisasjon forutsetter at regnskapsføreren har ført en hederlig vandel. Finanstilsynet har likevel i konkrete saker erfart at regnskapsførere som er fratatt autorisasjonen, og dermed ikke kan være daglig leder, fortsetter å styre selskapet som eier eller styremedlem.

I revisor- og regnskapsførerlovutvalgets utredning til Finansdepartementet som ble levert 1. juni 2018 ble det blant annet foreslått å erstatte dagens vandelskrav med et krav om skikkethet. Det nye kravet innebærer en viss skjerpelse og presisering av kravet.

Viktige samfunnshensyn tilsier at personer som har drevet kriminell virksomhet ikke skal kunne eie eller lede et autorisert regnskapsførerselskap. I notatet som er sendt på høring i dag er det foreslått at kravet til skikkethet også skal gjelde for eiere og styremedlemmer i regnskapsførerselskap.

Høringsfristen er 18. september.

Les høringsnotatet