Historisk arkiv

Høring om midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om å gjøre unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente til kunder som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV.

Finans Norge har i brev til Finansdepartementet foreslått at små, kortsiktige lån, med lav rente til kunder som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV, på nærmere angitte vilkår unntas fra kravene i forbrukslånsforskriften.

Selv om NAV har adgang til å forskuttere utbetaling av dagpenger, kan det likevel være enkeltpersoner som vil ha nytte av slike lån som kortsiktig hjelp i en krevende situasjon. Departementet foreslår derfor at det på nærmere angitte vilkår gis midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente frem til 30. juni.

Høringsfristen er torsdag 30. april kl. 12.