Historisk arkiv

Midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud videreføres ut 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift som innebærer at midlertidig forskrift om fastsettelse av pris ved pliktig tilbud videreføres ut 2021.

Ved endringslov 24. april 2020 nr. 32 ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskriftsregler om tilbudsprisen i et pliktig tilbud.

Finansdepartementet fastsatte slik forskrift 20. mai 2020. Formålet var å legge til rette for nødvendig refinansiering av noterte selskaper i alvorlige finansielle vanskeligheter, samtidig som hensynet til minoritetsaksjonærene og formålet bak reglene om tilbudsplikt ivaretas. Forskriften ble gjort midlertidig med varighet ut 2020.

Finansdepartementet har i dag forlenget forskriftens varighet ut 2021.

Les endringsforskriften