Historisk arkiv

Midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra NAV.

Selv om NAV siden slutten av mars har adgang til å forskuttere utbetaling av dagpenger, kan det likevel være enkeltpersoner som vil ha nytte av slike lån som kortsiktig hjelp i en krevende situasjon. Unntaket vil gjelde frem til 30. juni.

For at lånet skal kunne unntas kravene i forskriften, stilles det som vilkår at den årlige renten på lånet er 5 prosent eller lavere, at lånebeløpet utgjør 45 ganger dagpenger eller et lavere beløp, og at lånet skal innfris samtidig med utbetaling av dagpenger fra NAV.