Historisk arkiv

Norge slutter seg til EUs internasjonale nettverk for bærekraftig finans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Etter invitasjon fra Europakommisjonen har Norge sluttet seg til nettverket International Platform on Sustainable Finance (IPSF).

Nettverket som ble etablert i oktober 2019, skal være et forum for informasjonsutveksling og bidra til internasjonalt samarbeid og koordinering i arbeidet med å kanalisere kapital i en mer bærekraftig retning, og innebærer ikke bindende forpliktelser for medlemslandene.

– Regjeringen deler nettverkets mål om å dreie privat kapital mot mer bærekraftige investeringer. Internasjonalt samarbeid og koordinering vil bidra til å øke effekten av både nasjonale og regionale initiativer, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Medlemmene i IPSF er representanter fra den offentlige myndigheten med ansvar for politikk og initiativer for bærekraftig finans i de respektive landene. Finansdepartementet vil representere Norge i nettverkets videre arbeid.

Ved etableringen bestod IPSF av EU, Argentina, Canada, Chile, India, Kenya, Kina og Marokko. I tillegg til Norge, har også Sveits og Indonesia nå sluttet seg til nettverket.

Flere internasjonale nettverk og organisasjoner har observatørstatus i IPSF. Blant disse er Coalition of Finance Ministers for Climate Action hvor Norge deltar, og Network for Greening the Financial System, der både Finanstilsynet og Norges Bank er medlemmer.

Se Europakommisjonens pressemelding 25. mars 2020