Historisk arkiv

Notifisering av endringer i bankenes kapitalkrav fra utgangen av 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag notifisert relevante EU/EØS-myndigheter om endringer i det norske systemrisikobufferkravet, midlertidige gulv for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån og næringseiendomslån, og identifisering av systemviktige banker. Endringene i kapitalkravene kan fastsettes formelt i forskrift om en måneds tid, og skal gjelde fra utgangen av 2020.

Som Finansdepartementet varslet i en pressemelding 11. desember 2019, vil departementet fastsette endringer i bankenes kapitalkrav med virkning fra utgangen av 2020. I tråd med krav og prosedyrer i CRR/CRD IV-regelverket har departementet i dag notifisert relevante EU/EØS-myndigheter om de kommende kapitalkravsendringene. Notifikasjonene er sendt til EFTA-statenes faste komité, Det europeiske systemrisikorådet (ESRB), Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA), EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og EU-kommisjonen. Som varslet i pressemeldingen 11. desember 2019, har departementet i dag også notifisert at DNB og Kommunalbanken fortsatt skal anses som systemviktige i Norge, og de skal dermed ha en systemviktighetsbuffer på henholdsvis 2 og 1 prosent i tillegg til andre buffere.

De nye kravene vil formelt bli fastsatt etter at notifiseringene er ferdigbehandlet hos de relevante EU/EØS-myndighetene, noe som ventes å ta om lag én måned. Departementet vil deretter be ESRB om å anbefale andre lands myndigheter å anerkjenne det norske systemrisikobufferkravet og gulvkravene, slik at de kan bli gjort gjeldende også for utenlandske banker i Norge.

Les mer: