Historisk arkiv

Nyheter

Ny styreleder i Bankenes sikringsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag oppnevnt Endre Skjørestad som ny leder av styret for Bankenes sikringsfond.

Skjørestad overtar vervet som styreleder etter Kari Olrud Moen, som i januar ble utnevnt som statssekretær i Finansdepartementet. 

Finansdepartementet oppnevnte i 2018 styret for Bankenes sikringsfond i medhold av nye regler om innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker, se departementets pressemelding 20. desember 2018. Styret er oppnevnt frem til 31. desember 2020, og består nå av:

Advokat Endre Skjørestad

Sandnes

leder

Direktør Torbjørn Hægeland

Oslo

medlem

Stipendiat Marie Meling

Oslo

medlem

Stipendiat Trude Myklebust

Oslo

medlem

Førsteamanuensis Jøril Mæland

Bergen

medlem

Adm. direktør Odd Nordli

Aurskog

medlem

Adm. direktør Lisbet Nærø

Bergen

medlem

Les mer: