Historisk arkiv

Nyheter

Nytt styremedlem i Folketrygdfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag oppnevnt seniorrådgiver Tørres Trovik som nytt medlem til Folketrygdfondets styre.

Trovik er oppnevnt for perioden 25. juni 2020 til 15. mai 2023. Han erstatter Hans Aasnæs som gikk ut av styret ved årsskiftet da han ble oppnevnt som medlem av hovedstyret i Norges Bank.