Historisk arkiv

Svalbard innlemmet i kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I dag blir loven om midlertidig kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall, utvidet til å gjelde også for foretak på Svalbard. Finansdepartementet vil samtidig gi forskriftsbestemmelser om de nærmere vilkårene for lovens anvendelse på Svalbard.

– Krisen som er oppstått som følge av utbruddet av koronaviruset rammer også Svalbard, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). Reiselivsnæringen og andre næringer på Svalbard er sterkt berørt, og det er derfor viktig at det gjelder tilsvarende regler om kompensasjon for foretak på Svalbard som på fastlandet.

Ordningen skal gjelde på samme måte som på fastlandet, og vil få virkning for

  • enkeltpersonforetak som drives av noen som er skattemessig hjemmehørende på Svalbard,
  • selskaper som er hjemmehørende på Svalbard, og
  • selskaper med deltakerfastsetting (for eksempel ansvarlige selskaper) hvor deltakerne er hjemmehørende på Svalbard.

Foretaket må følge norske regler om bokføring, regnskap og revisjon, og må være registrert i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret, på tilsvarende måte som etter kravene på fastlandet.

– Det er mange i Longyearbyen som rammes av den situasjonen vi nå står i. Gjennom kompensasjonsordningen som nå legges frem, håper vi å kunne hjelpe næringsliv som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet også på Svalbard, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det vil være samme søknadsportal for Svalbard som for fastlandet.