Historisk arkiv

Beslutning om systemviktige finansforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag besluttet at DNB ASA, Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS skal anses som systemviktige finansforetak i Norge, i tråd med råd fra Finanstilsynet.

Beslutningen innebærer at DNB ASA skal oppfylle et systemviktighetsbufferkrav på 2 prosent, mens Kommunalbanken AS og Nordea Eiendomskreditt AS skal oppfylle et krav på 1 prosent. Nordea Eiendomskreditt AS skal oppfylle bufferkravet fra 30. juni 2022.

Finansdepartementet skal etter kapitalkravsregelverket hvert år treffe beslutning om hvilke foretak som anses som systemviktige i Norge, basert på råd fra Finanstilsynet. Departementet notifiserte relevante EU/EØS-myndigheter for en måned siden, og har i dag truffet vedtak som varslet i nyhetssak 1. juni 2021.

Les mer: