Historisk arkiv

Ekspertgruppe skal vurdere Norges Banks aktive forvaltning av SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal evaluere Norges Banks aktive forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU). Gruppen består av professor Rob Bauer ved University of Maastricht, professor Charlotte Christiansen ved Aarhus Universitet og professor Trond Døskeland ved Norges Handelshøyskole.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SPU. Norges Bank står for den operative gjennomføringen av fondsforvaltningen, innenfor et mandat fastsatt av departementet. Departementet foretar regelmessige gjennomganger av forvaltningen av SPU, sist i 2018 da en ekspertgruppe bestående av Magnus Dahlquist og Bernt Arne Ødegaard på oppdrag fra departementet utarbeidet en rapport om den aktive forvaltningen av SPU. I tråd med dette har departementet satt i gang en ny gjennomgang, herunder satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere grunnlaget for strategiene som Norges Bank benytter i forvaltningen av fondet og analysere resultater i den aktive forvaltningen. Ekspertgruppen skal utarbeide en rapport som vil bli offentliggjort og omtalt i den årlige meldingen om Statens pensjonsfond som legges fram våren 2022.

Ekspertgruppens mandat (PDF)

Som ledd i arbeidet med å gjennomgå forvaltningen av SPU har Finansdepartementet i brev 15. juni 2021 (PDF) også bedt om analyser og vurderinger fra Norges Bank.

Mer om medlemmene i ekspertgruppen

Rob Bauer er professor i finans ved Maastricht University School of Business and Economics i Nederland. Hans akademiske forskning fokuserer på pensjonsfond, strategisk investeringspolicy, resultatanalyse av aksjefond, bærekraftig finansiering, ansvarlig investering, aksjonæraktivisme og eierstyring og selskapsledelse. Bauer utgir jevnlig i profesjonelle og akademiske tidsskrifter og er en hyppig foredragsholder på nasjonale og internasjonale konferanser. Han er medgrunnlegger av European Centre for Sustainable Finance (ECCE) ved Maastricht University, medgrunnlegger av Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), administrerende direktør for International Centre for Pension Management (ICPM) i Toronto og medformann i Global Research Alliance on Sustainable Finance and Investment (GRASFI). Bauer rådgir regelmessig institusjonelle investorer om emner knyttet til strategiske investeringer.

Charlotte Christiansen er professor i finans ved Aarhus University School of Business and Social Sciences. Hennes forskningsinteresser inkluderer empirisk finans, internasjonal finans, integrasjon av finansielle markeder, rentens terminstruktur og husholdningsøkonomi. Publikasjonene hennes dekker en rekke områder innen finansiell økonometri i tidsskrifter som Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Review of Finance og Journal of Financial and Quantitative Analysis. Hun har mottatt flere nasjonale og internasjonale priser for sin forskning. Christiansen er medlem av redaksjonen for Journal of Futures Markets og International Review of Financial Analysis. Christiansen var medlem av en ekspertgruppe om belåning i kredittinstitusjoner nedsatt av det danske «Erhvervs- og Vækstministeriet». 

Trond M. Døskeland er professor i finansiell økonomi ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kapitalforvaltning, husholdningsøkonomi, atferdsøkonomi, ansvarlige investeringer og risikostyring. Han har publisert i en rekke akademiske tidsskrifter, inkludert Journal of Finance, Management Science og Journal of Banking and Finance. Han har skrevet boken «Personlig finans» om husholdningsøkonomi. Døskeland er styremedlem i Finansmarkedsfondet og fast møtende varamedlem til styret i Folketrygdfondet. Døskeland var medlem av ekspertgruppen som på oppdrag fra Finansdepartementet utarbeidet en rapport om investeringer i unoterte aksjer i SPU.