Historisk arkiv

Endringer i fondsregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Stortinget har samtykket til og vedtatt lovendringer for å gjennomføre forordninger på fondsområdet.

– De nye endringene legger til rette for et effektivt fondsmarked. Forvaltere, forvaltningsselskaper og investorer vil få større muligheter når de nå kan etablere nye fondstyper. Samtidig vil etterlevelsen av fondsregelverket og investorbeskyttelsen ytterligere styrkes ved at Finanstilsynet gis flere muligheter til å reagere effektivt og forholdsmessig på eventuelle overtredelser, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Stortinget har samtykket til innlemmelse av fondsforordningene EuVECA, EuSEF, ELTIF og pengemarkedsfondsforordningen, og vedtatt lov om endringer i verdipapirfondloven, AIF-loven og finansforetaksloven som gjennomfører disse endringene. Den vedtatte lovendringen oppdaterer og harmoniserer også Finanstilsynets reaksjonsmuligheter ved overtredelse av fondsregelverket.

Regjeringen har vedtatt delt ikrafttredelse for endringsloven fordi forordningene trer i kraft på ulike tidspunkt i EØS. Den 1. august trer EuVECA- og EuSEF-forordningene i kraft i EØS, og gjennomføringsbestemmelsene i AIF-loven vil tre i kraft samme dag. Det vil fastsettes forskrift om forholdet til forordningen om endringene i EuVECA- og EuSEF-forordningene. De oppdaterte reglene om administrative sanksjoner og tiltak i AIF-loven vil også tre i kraft 1. august. Regjeringen vil komme tilbake med ikrafttredelse av de øvrige gjennomføringsbestemmelsene og tilsyns- og sanksjonsbestemmelser i verdipapirfondloven.