Historisk arkiv

EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet: Nytt verktøy og webinarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Europakommisjonen har lansert et nytt verktøy for brukere av EUs taksonomi (klassifiseringssystem) for bærekraftig økonomisk aktivitet.

Formålet med verktøyet «EU Taxonomy Compass» er å gjøre innholdet i taksonomien lettere tilgjengelig for ulike brukere. Verktøyet skal gjøre det enkelt å sjekke hvilke aktiviteter som er omfattet av taksonomien, hvilke(t) miljømål aktivitetene bidrar til og hvilke kriterier aktivitetene må oppfylle.

Kommisjonens ekspertgruppe for bærekraftig finans, «Platform on Sustainable Finance», arrangerer i sommer en serie webinarer om taksonomien. Webinarene er rettet mot de som skal bruke taksonomien, og det vil være egne sesjoner om hva taksonomien betyr for banker, investorer og selskaper.

Bakgrunn

I EU ble det i juni 2020 vedtatt en forordning om et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Taksonomiforordningen antas å være EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Regjeringen har foreslått å gjennomføre forordningen i en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer.

Kravene i forordningen retter seg mot finansmarkedsaktører som tilbyr finansielle produkter, og mot selskaper som er underlagt krav til å rapportere ikke-finansiell informasjon etter regnskapsdirektivet.