Historisk arkiv

IMFs Artikkel IV-konsultasjon for 2021 er ferdigbehandlet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

IMFs delegasjon til Norge overleverte den 26. april sin vurdering av norsk økonomi og norsk økonomisk politikk til regjeringen. Den fullstendige rapporten er nå ferdigbehandlet av IMFs styre.

IMFs delegasjon ble ledet av Peter Dohlman.