Forsiden

Historisk arkiv

Oppnevninger til styret i Folketrygdfondet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag oppnevnt Frances Eaton og Elisabeth Maråk Støle som nye medlemmer til Folketrygdfondets styre. Siri Teigum er gjenoppnevnt som styrets leder, og Bjørn Østbø og Liselott Kilaas er gjenoppnevnt som styremedlemmer.

Eaton, Støle, Østbø og Kilaas er oppnevnt for perioden 16. mai 2021-15. mai 2025, mens Teigum er oppnevnt for perioden 16. mai 2021-15. mai 2023.

Styremedlemmene Marianne Hansen og Renate Larsen og fast vararepresentant Christine Tørklep trer fra 16. mai ut av styret.

Styret i Folketrygdfondet består fra 16. mai 2021 av følgende eiervalgte personer:

  • cand.jur. og advokat Siri Teigum (leder utpekt av Finansdepartementet)
  • siviløkonom og selvstendig næringsdrivende Bjørn Østbø (styrevalgt nestleder)
  • cand. jur. og selvstendig næringsdrivende Frances Eaton
  • m.sc. i matematisk statistikk og MBA Liselott Kilaas
  • siviløkonom Elisabeth Maråk Støle
  • ph.d. i matematisk finans, siviløkonom og rådgiver Tørres Trovik
  • siviløkonom og statsautorisert revisor Einar Westby

Fast vararepresentant:

  • dr. oecon. og professor Trond M. Døskeland

Styret suppleres med to ansatterepresentanter ved behandlingen av administrative saker.