Historisk arkiv

Nyheter

Perspektivmeldingen 2021 kommer 12. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Perspektivmeldingen beskriver regjeringens strategier for å møte utfordringene Norge står overfor frem mot 2030 og 2060. Regjeringen tar sikte på å legge frem meldingen 12. februar. Perspektivmeldingen legges frem hvert fjerde år, og ble sist lagt frem våren 2017.

Perspektivmeldingen beskriver sentrale utviklingstrekk i Norge og verden. Meldingen løfter frem viktige utfordringer for norsk økonomi og offentlige finanser som danner bakteppet for hvilke strategier vi må velge for å ta vare på velferden.

– I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. Regjeringens mål er at vi sammen skal sikre et trygt samfunn med økonomisk, sosial og klimamessig bærekraft, både for oss som lever nå, og for kommende generasjoner, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Som et ledd i arbeidet med meldingen har finansminister Jan Tore Sanner besøkt bedrifter og videregående skoler over hele landet for å få innspill til hvordan vi best kan løse fremtidens utfordringer.

– Vi må fortsette å skape flere jobber i privat sektor. De fleste av oss ønsker og forventer forbedringer i velferden i fremtiden. Det innebærer at vi må jobbe mer og smartere fremover, inkludere flere og satse på innovasjon og kompetanse, sier finansministeren.

Finansdepartementet vil sende ut presseinvitasjon på vanlig måte, i god tid innen meldingen legges frem.