Historisk arkiv

Nyheter

Presisering om forlengelse av garanterte lån i lånegarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt en endring i forskriften for lånegarantiordningen.

Endringen i forskriften presiserer at bankene kan forlenge garanti- og løpetiden på eksisterende lån opp til den maksimale garanti- og løpetiden på seks år, også etter at ordningen stenger for innvilgelse av nye lån 31. oktober 2021.