Historisk arkiv

Priv. til red./ presseinvitasjon

Banklovkommisjonen: Utredning om regler for uførepensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Onsdag 4. desember mottar finansminister Siv Jensen Banklovkommisjonens utredning med utkast til regler om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger, tilpasset nye regler om uføretrygd i folketrygden. Leder av Banklovkommisjonen, professor Erling Selvig, presenterer utvalgets utredning.

Pressekonferansen er kl. 11.00 i Finansdepartementet, Akersgata 40.

Av hensyn til registrering i resepsjonen ber vi om fremmøte senest kl. 10.50.

Banklovkommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 6. april 1990. Mandatet har senere blitt supplert flere ganger. Kommisjonen har utført en rekke tilleggsoppdrag fra departementet, særlig vedrørende forsikrings- og pensjonslovgivningen. Kommisjonen har hittil avgitt 27 utredninger med utkast til lovregler, som løpende er blitt fulgt opp av departementet og Stortinget i form av ny lovgivning.

Pressemelding og utredningen vil være tilgjengelig på Finansdepartementets nettside fra kl. 11