Historisk arkiv

Priv. til red./ presseinvitasjon

Pressekonferanse om motsyklisk kapitalbuffer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen legger i dag frem Finansdepartementets beslutning om motsyklisk kapitalbuffer. Finansdepartementet inviterer til pressekonferanse torsdag 12. desember kl. 16.00, Akersgata 40.

Finansdepartementet fikk råd fra Norges Bank 4. desember og vil i dag offentliggjøre nivået på den motsykliske kapitalbufferen.

Vi ber om at pressen møter opp senest kl. 15.50 i resepsjonen. Ta med pressekort og ID.

Pressekonferansen vil bli sendt på nett-tv.

Kontakt for pressen: Kommunikasjonsenheten, pressetelefon 911 42 059.