Historisk arkiv

Endring av avgiftsfrie kvoter ved innførsel av alkohol og tobakk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik at den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer kan byttes med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl. - Hensikten med forslaget er å gi de reisende større valgfrihet, sier finansminister Siv Jensen. Endringen er foreslått å gjelde fra 1.juli 2014.

Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik at den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer kan byttes med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl.
- Hensikten med forslaget er å gi de reisende større valgfrihet, sier finansminister Siv Jensen. Endringen er foreslått å gjelde fra 1.juli 2014.


Regjeringen foreslår å åpne for at hele kvoten for tobakk (200 sigaretter eller 250 gram andre tobakkvarer og 200 blad sigarettpapir) kan byttes i inntil 1,5 liter vin eller øl. Dersom kvoten for tobakk ikke benyttes, kan man ha med 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftsfritt. Som i dag kan brennevinskvoten byttes i 1,5 liter av enten vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes i øl, liter for liter slik at man eksempelvis kan ta med 4,5 liter eller 6 flasker (0,75 liter) vin.

Forslaget gjelder både taxfree-butikker på ferjer og flyplasser og ved privat innførsel fra andre land. Finansdepartementet antar at forslaget vil gi en reduksjon i inntekten fra alkoholavgiftene, mens inntekten fra tobakkavgiften ventes å øke noe. På svært usikkert grunnlag er det anslått at inntektstapet utgjør rundt 100 millioner kroner påløpt og 80 millioner kroner bokført i 2014.

 

  

Se Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga 2014 kapittel 6.