Historisk arkiv

Rapport fra ekspertgruppe om investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

En ekspertgruppe nedsatt av Finansdepartementet legger i dag fram sin rapport om Statens pensjonsfond utlands investeringer i kull- og petroleumsselskaper. Ekspertgruppen har vurdert om utelukkelse av slike selskaper framstår som en mer effektiv strategi enn eierskapsutøvelse og påvirkning for å adressere klimaspørsmål i forvaltningen av fondet.

–Jeg oppfatter at det er bred politisk enighet om at eventuelle endringer i forvaltningen av fondet skal baseres på grundige faglige vurderinger. Ekspertgruppens rapport gir oss en god plattform for videre diskusjon, og jeg ser fram til den debatten som nå kommer, sier finansminister Siv Jensen.

Ekspertgruppen ble opprettet 4. april, og har bestått av Martin Skancke (leder), Elroy Dimson, Michael Hoel, Magdalena Kettis, Gro Nystuen og Laura Starks. Som en del av sitt arbeid har gruppen hatt dialog med frivillige organisasjoner, forskere og andre interessenter.

Departementet vil allerede før jul sende ekspertgruppens rapport på en bred høring. Anbefalingene i rapporten og innspillene fra høringen vil deretter inngå som en del av grunnlaget for meldingen om Statens pensjonsfond til våren.

Utgangspunktet for arbeidet med strategien for Statens pensjonsfond er å søke høyest mulig avkastning innenfor et moderat nivå på risiko. En langsiktig og god forvaltning av fondet bidrar til rettferdighet mellom generasjoner ved at også dem som kommer etter oss kan bruke av petroleumsinntektene. Innenfor rollen som finansiell investor skal fondet være en ansvarlig investor.

________________

Les mer: