Historisk arkiv

Regnskapslovutvalg oppnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området.

Kongen i statsråd har i dag oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå regnskapsloven med sikte på å modernisere og forenkle regelverket, samt tilpasse de norske reglene til nytt EØS-regelverk på området.

- Oppnevning av utvalget er en viktig del av Regjeringens arbeid med å forenkle hverdagen for næringslivet. Det er særlig viktig å se på kravene de minste bedriftene møter, sier finansminister Siv Jensen.

Det har skjedd mye i Norge og internasjonalt siden vi fikk den regnskapsloven vi har nå. Blant annet er det vedtatt et nytt konsolidert regnskapsdirektiv i EU. Det er økende behov hos regnskapsbrukerne for regnskapsinformasjon av høy kvalitet. Samtidig kan ny teknologi og mer rasjonelle rapporteringsrutiner gi rom for å redusere byrdene for dem som fører regnskap.

Regnskapslovgivningen skal bidra til at norske regnskapspliktige viser reelle perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. Utvalget skal gjennomgå hele regnskapsloven for å modernisere og forenkle regnskapsregelverket. Utvalget skal foreslå gjennomføring av kommende EØS-regler som svarer til EUs nye regnskapsdirektiv, samt vurdere forenklinger for såkalte mikroforetak. Det skal også vurdere forenklinger for andre grupper av foretak.

Utvalget vil bli ledet av professor ved Handelshøyskolen BI, Erlend Kvaal.

Utvalgets mandat er delt i to deler. Utvalget skal avgi en utredning til mandatets del 1 innen 26. juni 2015, og en utredning til del 2 av mandatet innen 24. juni 2016. Utredningene skal avgis til Finansdepartementet.