Historisk arkiv

Vil heve grensen for avgiftsfri import til 500 kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner. Beløpsgrensen gjelder forsendelser av varer fra utlandet til privatpersoner i Norge. - Dette er gode nyheter for forbrukere som handler varer fra utlandet på nettet, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår å øke grensen for avgiftsfri import fra 200 til 500 kroner. Beløpsgrensen gjelder forsendelser av varer fra utlandet til privatpersoner i Norge.

- Dette er gode nyheter for forbrukere som handler varer fra utlandet på nettet, sier finansminister Siv Jensen.

Dagens grense på 200 kroner har ikke vært endret på mange år. Samtidig som grensen økes til 500 kroner, skal nå frakt- og forsikringskostnader regnes med i beløpsgrensen, slik de alminnelige tollverdireglene er. Økt avgiftsfri grense er både en forenkling for fraktselskapene og for forbrukerne. Det er på usikkert grunnlag anslått et provenytap for staten på 180 millioner kroner påløpt i 2015.

Det er i dag en grense på 1 000 kroner for såkalt forenklet fortolling. Fraktselskaper kan da benytte seg av en forenklet tollprosedyre. Regjeringen foreslår at grensen for forenklet fortolling økes fra 1 000 til 3 000 kroner. Bruk av forenklet fortolling gir lavere kostnad for transportøren, noe som kan føre til reduserte gebyrer for forbrukerne.

 ___________________________________________________

 

Her finner du mer informasjon om statsbudsjettet 2015:


Dokumentene:

_____

_____


Pressemeldinger:


Faktaark:

_____

_____