Historisk arkiv

Priv. til red.

Finansminister Siv Jensen om retningslinjer for boliglån

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen innleder torsdag 6.februar kl. 09.15 på EFF dagen, Lysebu hotell, Oslo. Her vil hun blant annet omtale sitt svarbrev til Finanstilsynet om retningslinjene for forsvarlig utlånspraksis for lån til boligformål.

Brevet vil bli offentlig på departementets nettsider kl. 9.45. Brevet er svar på brev 29. januar 2014 der Finanstilsynet på oppdrag fra departementet vurderte hvordan retningslinjene er gjennomført i bankene, og hvilke virkninger tiltaket kan ha hatt for husholdningene, bankene og boligmarkedet.

Pressekontakt for finansministeren: Eva Karin Dahle Rabben, mob 977 38 862