Historisk arkiv

Oppnevning av Produktivitetskommisjonen

Sammensetning av Produktivitetskommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 

  • Professor Jørn Rattsø (utvalgsleder), Trondheim

  • Professor Kjell Gunnar Salvanes, Bergen

  • Professor Peter Birch Sørensen, Danmark

  • Ambassadør Tore Eriksen, Oslo

  • Direktør Marianne Andreassen, Oslo

  • Direktør Simen Vier Simensen, Oslo

  • Forretningsfører Hans Olav Karde, Tromsø

  • Konkurransedirektør Christine Benedichte Meyer, Bergen

  • Styreleder og selvstendig næringsdrivende Siri Beate Hatlen, Bærum

  • Seksjonsleder Anne May Mauritzen, Stavern

 

Se også eget nettsted med mer informasjon om medlemmene.