Historisk arkiv

Tiltakspakke for økt sysselsetting - oversikt over tiltakene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 

 

Mill. kroner

Vedlikehold og bygg

2 498

   Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering
   av skoler og omsorgsbygg i kommunene

500

   Vedlikehold og fornying av jernbanen,
   herunder Vossabanen og Jærbanen

480

   Vedlikehold riksvegnettet – reasfaltering
   og øvrig vedlikehold

340

   Forsering av vedlikeholdsinvesteringer i sykehusbygg

300

   Fornying- og programområdetiltak på riksveg

200

   Statsbygg – vedlikehold og rehabilitering, herunder av fengsler

200

   Forsering av kartleggings- og flomsikringsprosjekter

100

   Tilskudd nasjonale kulturbygg

64

   Oppgradering av universitetsbygg

60

   Tilskudd til vedlikehold av kulturhistoriske bygninger

57

   Vedlikehold av fyrstasjoner og fjerning av eierløse blåskjellanlegg

50

   Universitetsmuseet Universitetet i Bergen

40

   Utbedring av stormskader på fiskerihavner Vestlandet/Nord-Norge

38

   Nytt museumsmagasin ved Norsk Oljemuseum

30

   Regionale forskningsfond (Agder, Vestlandet)

19

   Stiftelsen Arkivet i Kristiansand

15

   Pumps and pipes, kompetanseoverføring fra olje- til helsesektoren

 

5

 

Næring og innovasjon

960

   Vedlikehold Sjøforsvaret

320

   Vedlikehold og oppgradering av forskningsfartøy

100

   Etablerertilskudd

100

   Miljøteknologiordningen

100

   Demo2020

100

   Rekrutteringsstillinger forskning

50

   Presåkornfond

50

   Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA)

50

   Forny2020

50

   I standsetting av verneverdige fartøyer

 

40

 

Tiltaksplasser

589

   Tiltaksplasser for ledige

589

 

 

 

Sum tiltakspakke

4 047

Kilde: Finansdepartementet

Se også pressemelding 37/2015 for mer informasjon om tiltakspakken