Historisk arkiv

Utredning om flerårige budsjetter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Et utvalg som har utredet flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring, har ledet utvalget, som for øvrig har vært sammensatt av eksperter innen økonomi, regnskap og administrasjon.

– Jeg takker utvalget for en enstemmig rapport som er levert innenfor tidsfristen. Det er et faglig kompetent utvalg som har gjennomgått ulike sider ved dagens statlige budsjettering og regnskap i tråd med mandatet gitt av Regjeringen, sier finansminister Siv Jensen.

Utredningen vil bli sendt på høring i dag 1. desember. Høringsfrist er 1. mars 2016. Organisasjoner og andre som ikke står på høringslisten, inviteres også til å komme med innspill.

Spørsmål i forbindelse med utredningen kan rettes til:

Utvalgsleder, direktør Øystein Børmer,
kontakt kom.dir. i DFØ Ruth Høyland Jønsrud, telefon 951 83 108

Sekretariatsleder, avd.dir. i FIN Frode Karlsen, telefon 414 02 521

Les mer:

Nett-tv Utredning om flerårige budsjetter

Se sendingen her

Se sendingen her