Historisk arkiv

Sentralbankloven:

Pressemeldinger

Utvalg skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet setter i dag ned et utvalg som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank. Utvalget skal ledes av tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem. Utvalget skal legge til grunn gjeldende retningslinjer for pengepolitikken og ta hensyn til Norges Banks ansvar for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) i sitt arbeid.

- Regjeringen styrker kontroll- og styringssystemet i Norges Bank gjennom de forslagene som fremmes i en egen lovproposisjon i dag. En bredere gjennomgang av Norges Banks styringsstruktur forutsetter større endringer i sentralbankloven. Derfor setter vi ned et eget utvalg som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank, sier finansminister Siv Jensen.

Norges Bank har gjennomgått store endringer siden gjeldende sentralbanklov ble vedtatt i 1985. Retningslinjene for pengepolitikken er blitt endret, og finansiell stabilitet har fått økt vekt i bankens ansvarsområde. Forvaltningen av SPU er blitt en vesentlig del av virksomheten.

- Selv om loven har gjort det mulig å videreutvikle Norges Banks virksomhet på en god måte, er lovteksten på enkelte punkter ikke fullt ut i takt med dagens virkelighet. I lys av de endringene som er skjedd mener jeg derfor det er riktig å sette ned et utvalg som skal vurdere loven og styringsstrukturen i banken, sier finansminister Siv Jensen.

I arbeidet må utvalget ta hensyn til Norges Banks ansvar for forvaltningen av SPU. Utvalget skal legge retningslinjene for pengepolitikken til grunn for sine vurderinger.

Utvalget skal avlevere sin rapport innen 10. april 2017.

(Oppdatert 29. mars 2017: Finansdepartementet utvidet ved brev 15. juni 2016 utvalgets mandat i henhold til Stortingets vedtak. Etter utvidelsen av mandatet har utvalget fått utvidet frist for avgivelse av sin rapport til 30. juni 2017.)

 

Les mer: