Historisk arkiv

Sammensetning av utvalget som skal vurdere sentralbankloven og styringen i Norges Bank

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

  • Cand. oecon og professor II Svein Gjedrem (leder), Oppegård
  • Professor Mette Helene Bjørndal, Bergen
  • Ekspedisjonssjef Jan Bjørland, Oslo
  • Konserndirektør Kari Olrud Moen, Oslo
  • Høyesterettsdommer Kristin Normann, Oslo
  • Juridisk direktør Marius Ryel, Oslo
  • Siviløkonom Arne Skauge, Bærum
  • Stabssjef Anders Vredin, Väsby