Historisk arkiv

Finansdepartementet utvider merverdiavgiftsfritaket for billedkunst

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Kunst er fritatt for merverdiavgift. Hva som er kunst i denne sammenhengen er definert i tolltariffen. – Bjarne Melgaard-saken illustrerte behovet for rask endring. I dag endrer vi reglene slik at fritaket for billedkunst ikke lenger begrenses til hva tolltariffen definerer som billedkunst. Dette gjør at Melgaard-saken kan løses i løpet av dagen, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

At hva som defineres som kunst i avgiftsberegningen bestemmes etter tolltariffen kan gi urimelige utslag. Finansdepartementet endrer derfor reglene slik at fritaket for billedkunst løsrives fra tolltariffen. Endringen iverksettes straks. – Jeg er glad for at Melgaard-saken med dette er løst, sier finansminister Siv Jensen (FrP).  

Finansdepartementet vurderer også endringer i fritaket for andre kunstverk slik at resten av regelverket blir mer tidsriktig. Forslag om andre endringer vil bli sendt på høring. 

Hovedregelen er at det skal betales merverdiavgift for alle varer som omsettes i eller innføres til Norge. Fritak for kunstnerens egne kunstverk er et unntak fra den generelle avgiftsplikten. Fritaket er avgrenset etter type kunstverk (malerier, tegninger, originale stikk, skulpturer, billedvev og kunstneriske fotografier) og etter nærmere posisjoner i tolltariffen.

Les forskriften her