Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Perspektivmeldingen 2017: Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tirsdag 13. september arrangerte Finansdepartementet i samarbeid med NHH og Bergen Næringsråd et seminar i Bergen om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris. Finansminister Siv Jensen åpnet seminaret. Seminaret er det fjerde seminaret som arrangeres for å få innspill til arbeidet med Perspektivmeldingen 2017.

Lavere oljepris gir utfordringer for norsk økonomi. På seminaret var det foredrag og debatter som skulle belyse utfordringene og hvordan de skal møtes. Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv? Hvor omfattende vil de bli, og hvor alvorlige er utfordringene? Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling? Hvordan bør lavere oljepriser møtes i den økonomiske politikken? Hvordan kan skattepolitikken fremme omstilling og vekst, og bør vi bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris? 

Tid: 13. september
Sted: Norges Handelshøyskole, Bergen

Seminaret ble også overført på nett-tv.

Program
11:30 Registrering med kaffe og forfriskninger
12:00 Velkommen ved rektor Frøystein Gjesdal
12:05 Innledning ved finansminister Siv Jensen
12:15 Omstillinger i norsk arbeids- og næringsliv som følge av lavere oljepris (debattleder Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten)

Forberedte innlegg:

14:30 Konsekvenser for den økonomiske politikken (debattleder Ingvild Wold Strømsheim, prosjektleder for Perspektivmeldingen 2017)

Forberedte innlegg og kommentarer:

16:10 Oppsummering ved finansministeren

________

I 2017 skal Regjeringen legge frem en ny perspektivmelding.
Som en del  av arbeidet arrangerer Finansdepartementet fire seminarer for å belyse viktige utfordringer for norsk økonomi, for offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene. Dette er det fjerde seminaret og arrangeres i samarbeid med Norges Handelshøyskole og Bergens Næringsråd. Det første seminaret hadde tittelen «Fremtidens velferdssamfunn – hva skal det offentlige drive med?», se nett-tv fra seminaret . Det andre seminaret hadde tittelen «Utfordringer som følge av aldringen i befolkningen», se nett-tv fra seminaret . Det tredje seminaret hadde tittelen «Innvandring og integrering», se nett-tv fra seminaret.

#perspektivmelding

Nett-tv Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris, del 1

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris, del 2

Se sendingen her

Se sendingen her