Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Rapport om lønnsdannelsen i Norge overleveres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Tirsdag 20. september kl. 11.30 overleverer forsker Ådne Cappelen NOU 2016:15 Lønnsdannelsen i lys av nye økonomiske utviklingstrekk til finansminister Siv Jensen.

Utvalget sitt mandat var å vurdere utfordringer for lønnsdannelsen i lys av nye utviklingstrekk siden Holden III-utvalget la fram sin rapport i desember 2013. De nye utviklingstrekkene er oljeprisfallet og økningen i antall personer som har søkt om asyl i Norge og Europa. Det var LO og NHO som i brev 18. desember 2015 ba om en forenklet oppdatering av Holden III-utvalgets arbeid.

Sted: Finansdepartementet, G-blokka, Rom 153
Tid: Tirsdag 20. september kl. 11:30

Fristen for påmelding er 19. september kl. 14.00. Send påmelding til presse@fin.dep.no.

Ta med gyldig identifikasjon og pressekort ved oppmøte. Vi ber også om oppmøte i god tid og senest kl. 11:15. Overrekkelsen blir overført på nett-tv på regjeringen.no.

Nett-tv Rapport om lønnsdannelsen i Norge overleveres

Se sendingen her

Se sendingen her