Historisk arkiv

Delingsøkonomien gir muligheter og utfordringer

NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Pressemelding fra Delingsøkonomiutvalget

Utvalget som har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien, leverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen.

– Delingsøkonomien gir sterkere konkurranse, større valgmuligheter for forbrukerne og nye inntektsmuligheter for husholdningene, sier utvalgsleder Tommy Staahl Gabrielsen.

Delingsøkonomien representerer med dette positive muligheter for norsk økonomi. Samtidig er det uklarheter og utfordringer. Utvalget har sett nærmere på hvordan myndighetene bør gå fram for å dra nytte av delingsøkonomien og ta tak i utfordringene. Det er viktig å rette opp i ubegrunnede skjevheter i reguleringene og å sikre at deltakerne i delingsøkonomien betaler skatt på linje med andre.

Delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv utnyttelse av eksisterende ressurser. Dette innebærer også at ressurser frigis til andre formål. Når for eksempel biler kan leies ut på en enkel måte i et marked, vil færre ha behov for å eie en egen bil, og hver bil benyttes mer intensivt. Delingsøkonomien vil bidra til økt konkurranse, lavere priser, innovasjon, bedre produkt- og tjenesteutvalg og miljøgevinster.

Samtidig medfører den digitale teknologien og de nye forretningsmodellene potensielle utfordringer. Regelverk og administrativ praksis på en rekke områder ble utformet lenge før delingsøkonomien, og passer dermed ikke alltid for disse tjenestene. Det kan være utfordringer knyttet til reguleringer i arbeidslivet og skattemessige forhold. Det er viktig å rette opp i skjevheter i reguleringene, og å sikre enklest mulig håndtering av skatt for deltakerne i delingsøkonomien.

Utvalget ser at det på flere områder er betydelig usikkerhet om hvilke rettigheter og plikter aktører og deltakere i delingsøkonomien har. Her avdekkes blant annet behov for tilpasning av reguleringer, avklaringer fra myndighetene samt informasjon og veiledning.

Utvalget foreslår en rekke tiltak, deriblant

 • Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien
 • Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet
 • Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer
 •  I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.

Et flertall foreslår i tillegg

 • Fjerning av løyveplikten i drosjemarkedet. Hensikten er å fjerne etableringsbarrierene i markedet slik at delingsøkonomiplattformer kan operere lovlig.

Et annet flertall foreslår

 • Økt skattlegging av korttidsutleie av egen bolig

Les utredningen fra Delingsøkonomiutvalget

Factsheet in english

 

Pressekontakt

 • Tommy Staahl Gabrielsen, telefon: 906 62 816

Utvalgets medlemmer

 • Professor Tommy Staahl Gabrielsen (utvalgsleder)
 • Professor Tor Wallin Andreassen
 • Direktør Randi Flesland
 • Direktør Christine Korme
 • Gründer Anders Hordvei Mjåset
 • Professor Espen Rasmus Moen
 • Sjeføkonom Roger Schjerva
 • Advokat Siri Teigum
 • LO-sekretær Trude Tinnlund

Les mer:

 

Nett-tv Overrekkelse av Delingsøkonomiutvalgets rapport

Se sendingen her

Se sendingen her